De Haan Beveiliging

Security for your company

De Haan Beveiliging heeft zich de afgelopen tijd eveneens positief ontwikkeld op het gebied van de mobiele en collectieve surveillance.

Door de inzet van zeer ervaren, betrouwbare en goed gemotiveerde surveillanten, weten zij mogelijk onraad in een vroeg stadium te signaleren en daarop actie te ondernemen. De mobiele surveillanten van De Haan Beveiliging kunnen ook worden ingezet voor het verrichten van openings- en/of sluitrondes.

Desgewenst kunnen zij 's ochtends de noodzakelijke apparatuur opstarten en 's avonds bijvoorbeeld de verlichting op de juiste wijze instellen. De beambten kunnen uiteraard ook brandrondes lopen.

-->