Mobiele en collectieve surveillance

24/7 een extra oog in het zeil

Start hier met een kennismaking
De eerste stap naar een veilig gevoel

Slim (samen)werken

Beveiliging slim regelen door de surveillant aanvullende taken te laten uitvoeren.
Een combinatie van opening- en sluitrondes, noodzakelijke apparatuur ’s morgens vroeg opstarten, verlichting ’s avonds juist instellen of brandrondes lopen.

Of door als collectief beveiligingsdiensten in te kopen en daarmee kosten te besparen.

Bedrijven op een bedrijventerrein, winkeliers in een winkelcentrum of bewoners in een bepaalde wijk.

Duidelijk

Het beveiligingsplan dat wordt opgesteld voldoet uiteraard aan alle eisen die wettelijk worden vastgesteld.

Daarnaast biedt het een helder overzicht, concrete acties en duidelijke taakomschrijving en verantwoordelijkheden.

Iedereen weet exact wie, wat, waar en wanneer moet doen en wat het uiteindelijke doel is van genomen acties.

Betrouwbaar

Gezien de privacy gevoeligheid kunnen we niet zomaar onze klanten zichtbaar maken.

In een persoonlijk gesprek geven we je uiteraard, zover als mogelijk, aanvullende informatie over ons portfolio van klanten.

Onze ervaring van meer dan 50+ jaar binnen de beveiligingsbranche heeft bovendien gezorgd voor zeer betrouwbare en kwalitatief uitstekende samenwerkingen met partners.

Een betrouwbaar veiligheidsplan voor datgene waar je zo hard voor werkt.

Locaties waar zichtbaar extra beveiliging aanwezig is worden eerder overgeslagen als mogelijke plek voor inbraak of vernieling. Door te kiezen voor slimme samenwerkingen bespaar je veel geld.

Collectieve surveillance is interessant voor bedrijventerreinen of winkelgebieden.

Maar ook voor de particulier is dit een kostenbesparende optie. Buurtwachten, wijk-initiatieven of vereniging van eigenaren kunnen in gezamenlijkheid de beveiliging slimmer, goedkoper en efficiënter regelen.

Bij collectieve surveillance houden onze surveillanten de verschillende bedrijfs- of winkelpanden en huizen goed in de gaten middels fysieke inspectierondes.

Wij zorgen voor een gezamenlijk beveiligingsplan ter voorkoming van inbraak maar ook vandalisme is een belangrijk aandachtspunt. Bovendien beschikken we over een eigen particuliere alarmcentrale en is er een directe koppeling met hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance). Zodat de alarmverwerking snel en efficiënt plaatsvindt.
Registeren wij het proces (meten is weten) zodat er grip is op uitgevoerde acties en wat de resultaten zijn.

Aanvullende diensten

  • Openings- en sluitrondes
  • ’s Morgens noodzakelijke apparatuur opstarten
  • ’s Avonds verlichting goed instellen
  • Brandrondes lopen

Start hier met een kennismaking

De eerste stap naar een slim beveiligingsplan!

Werk samen met ons

Wij kunnen zelf alarminstallaties en camerasystemen leveren, zodat het centraal geregeld is. Hiermee voorkom je onnodig tijdverlies en kosten.

Wij zijn jouw spin in het web als het gaat om alle technische en organisatorische mogelijkheden en middelen om de beveiliging kwalitatief optimaal te regelen.

Voor ondernemers en particulieren die extra risico lopen bieden wij hoogwaardige aanvullende beveiligingsdiensten.

Onze jarenlange ervaring en kwalitatief hoogwaardig opgebouwd netwerk maakt dat wij snel kunnen schakelen met derden (zoals gemeentes en politie).